Dự án vinhome

Dự án demo 1

HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO TÒA NHÀ

Với một tòa nhà cao tầng, ngay trong việc bắt đầu xây dựng, hệ thống LAN đã cần thiết phải được tính đến.
TVL VIỆT NAM xin giới thiệu các mạng LAN cho toàn tòa nhà mà chúng tôi đã thực hiện với mô hình được xây dựng như sau